2021 Annual Scholarship Awardees

Architectural

Chizoba Ibeanusi
University of Southern California
$1,500

Jamie Centeno
University of Nevada, Las Vegas
$1,500

Dakotah Gordon
California Polytechnic State University, Pomona
$750

Julian Rockmaker
University of Nevada, Las Vegas
$750

Kristin Lorentzen
California Polytechnic State University, Pomona
$750

Noah Lemus
California Polytechnic State University, Pomona
$750

Engineering

Jose Sanchez
California State University, Northridge
$1,500

Roberto Furlan
University of California San Diego
$750

Sidney Tran
California Polytechnic State University, San Luis Obispo
$750

Ben Fry Memorial